Türk Dünyası ikinci Gazeteciler Şurası Tataristan’ın Başkenti Kazan’da toplanmasının yankıları devam ediyor. İlk kez Rusya Federasyonu içerisinde böyle bir organizasyon gerçekleşmiş oldu. 20 ayrı ülkede 100 civarında Türk gazeteci üç gün süreyle birçok konuyu gündeme getirdi. Şuraya Türkiye Radyo Kurumu (TRT), Anadolu Ajansı ve Türk İş Birliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) sahip çıkıp destek oldu. Ulusal ve uluslararası medya şuraya büyük önem verdi.
Tataristan Cumhurbaşkanının himayelerinde ve Tataristan Devletinin misafiri olarak gerçekleşen Türk Dünyası Gazeteciler Şurasının organizasyonunda TİKA’nın büyük emeği de var. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinden gazetecilerin Tataristan’a gelmelerini sağlayan ve ulaşım sponsoru olarak Türk gazetecilerinin Tataristan’da toplanmasını gerçekleştiren TİKA’ya gerçekten şükran borcumuz var. TİKA yöneticileri projenin ulaşım sponsoru olarak Türk dünyasındaki gazetecileri Tataristan’a getirme imkânı sağladı. Türk Dünyası ikinci Gazeteciler Şurasıyla ilgili ayrıntılı haber ve yazıları; http://www.belgeselyayincilik.com/genel/turk-dunyasindan-100-gazeteci-ile-tataristanda-tarihe-not-dustuk adresli linkten okuyabilirsiniz.

TİKA’YA TEŞEKKÜR PLAKETİ

TİKA Başkanı Sayın Dr. Serdar Çam beye teşekkürlerimizi iletmek ve şükran plaketi vermek üzere Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri olarak TİKA’ya gittik. Sayın Çam adına plaketimizi Başkan Yardımcısı Ali Maskan beye takdim ettik. Ali Bey, TİKA ile ilgili genel bilgiler verdi. TİKA’nın 24 yıllık tarihi geçmişinde çok büyük hizmetler yaptığını söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinde belgesel çekimlerimiz sırasında TİKA’nın yaptığı hizmetleri görüyor, Türkiye adına gurur duyuyoruz. Afrika’da, Ortadoğu’da, Balkanlarda, Türk Cumhuriyetlerinde ve Kafkaslarda TİKA’nın çok büyük hizmetleri var. Dünya’nın önemli ülkelerininde de TİKA benzeri kurumlar var. Ancak bu kurumlar değişik amaçlarla bu ülkelere gidiyorlar. TİKA din, dil, ırk farkı gözetmeden insanlık adına Türkiye Cumhuriyeti’nin yardım elini bu ülkelere götürüyor.

Dünya coğrafyasında Devr-i Alem programları olarak belgesel çekerken TİKA’nın yaptığı hizmetleri görünce Türkiye’nin geçmişte ekonomik sıkıntıda olduğu dönemleri hatırlıyorum. Türkiye Devleti bir zamanlar dış ülkelerde görev yapan büyükelçilerine maaş vermekte bile zorlanıyordu. Hiç unutmuyorum Aşağı Saksonya Maliye Bakanı Valter Laibler Kipp’in Türkiye’ye kredi verilip verilmeyeceğini konuşurken, Türkiye’nin 1 milyon dolar YANLIŞ OKUMADINIZ sadece 1 milyon dolar kredi bulmakta zorlandığı o günler… O günleri hatırlıyorum. Bugün TİKA aracılığı ile Türkiye devleti bir yılda karşılıksız olarak Dünya’nın birçok ülkesinde ki muhtaç ve mağdur insanlara insanlık borcu olarak 1 milyar 300 milyon dolara yakın yardım yapıyor. Nereden, nereye?

Bu tür yardım ve organizasyonlar gerçekten çok önemli. Türkiye’nin gücünü ve prestijini gösteriyor. Tataristan’da gerçekleşen Türk Dünyası Gazeteciler Şurası’nda Dünya’nın birçok ülkesinden Türk gazetecilerinin Tataristan’a gelmelerini de TİKA sağladı. Bir kez de buradan TİKA yöneticilerine organizasyonda görev alan komite üyesi ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak teşekkür etmeyi görev biliyorum.

TİKA HAKKINDA GENEL BİLGİ

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı’nın yaptığı hizmetler, ne zaman kuruldu ve tarihi geçmişi hakkında kurumun internet sayfasında yer alan bilgilerin özet bir kısmını sizlerle bu köşeden paylaşıyorum. Türkiye, TİKA’nın yaptığı hizmetler ile gurur duymalı

TİKA NE ZAMAN KURULDU?

25 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağılmış, Orta Asya ve Kafkasya’da birçok devlet bağımsızlığını kazanmıştır. Türkiye, o günlerde bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetlerini tanıyan ilk ülke olmuştur. Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’dan oluşan bu devletlerle ortak bir dile, ortak bir hafızaya ve ortak bir kültüre sahip olmamız ikili ve bölgesel ilişkilerin güçlenmesine zemin hazırlamıştır. Türkiye ve Orta Asya ülkeleri bir milletin, tek milletin farklı devletleri gibi davranmış; dış politikamız bölgede çok yönlü ve proaktif bir anlayış sergilemiştir. Türkçe konuşan ülkelerle ilişkilerimiz Türkiye’nin eskimeyen vizyonu olmuş ve bu vizyon küresel politikaların son 20 yılında önemli bir yer kazanmıştır.

Ülkemizin 90’lı yıllarda Orta Asya konusundaki ilk önceliği genç Türk devletlerinin uluslararası toplum tarafından kabul edilmesi olmuştur. Daha sonra ülkemiz, Orta Asya’da yeni kurulan ülkelerde yaşayan soydaşlarımız için sosyal, ekonomik ve kültürel alanda birçok çalışma yapmıştır. İlk başta yapılan yardımlar zaman içinde uzun soluklu projelere, kalkınma merkezli işbirliği çalışmalarına dönüşmüştür. Bölgede yapılacak faaliyetleri ve dış politika önceliklerini uygulayacak, koordine edecek bir organizasyon ihtiyacı doğmuş ve bu doğrultuda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 1992 yılında kurulmuştur. Dış politikamıza aktif politika anlayışının yerleşmesi ile TİKA ortak değerlere sahip olduğumuz ülkeler başta olmak üzere birçok bölge ve ülkede Türk dış politikasını uygulayıcı bir aracı haline gelmiştir.

TİKA’nın o yıllardaki amacını Türk Cumhuriyetlerinin kendi sosyal yapısını üretmesi, kendi kimliğini sağlıklı bir şekilde inşa etmesi, kültürel ve siyasi hakların gelişmesi, teknik alt yapı konusunda eksiklerin giderilmesi olarak özetleyebiliriz. Eğitim, sağlık, restorasyon, tarımsal kalkınma, maliye, turizm, sanayi alanında bir çok proje ve faaliyet TİKA tarafından gerçekleştirilmiş. TİKA Program Koordinasyon Ofislerinin ilki Türkmenistan’da açılmış; ilerleyen dönemlerde Avrasya bölgesinde bulunan ofis sayısı 6’ya çıkmıştır. Türkiye’nin dostluk, kardeşlik ve işbirliği eli aynı heyecanı taşıdığımız ülkelere ulaşmıştır.

TİKA BAŞKANI SERDAR ÇAM KİMDİR?

5 Haziran 2011 tarihinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı’na atanan Dr. Serdar Çam, Ağustos 2009 tarihinden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürütmekteydi. Dr. Çam, Eylül 2002-Ağustos 2009 tarihleri arasında yedi yıl süresince, T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’deki Makamında Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. Bu süre zarfında, dış ticaret ve dış politika konularında çalışmalar ve gelişmeleri yakından takip etti.

1992-2002 yılları arasında, Ankara’da, İstanbul’da ve yurtdışında çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptı. 1996-1999 yılları arasında MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. Üniversitelerde yarı zamanlı olarak uluslararası yatırım, uluslararası ticaret ve yönetim dersleri verdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Serdar Çam, Almanya ve Belçika’da Yüksek Lisans çalışmalarını yürüttü. Boston Üniversitesi’nden İşletme dalında Master derecesi aldı. Marmara Üniversitesi’nde Uluslararası Pazarlama dalında Doktorasını tamamladı. Babasının Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevi nedeniyle ilköğrenimini Libya ve Fransa’da, ortaöğrenimini ise Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. 30 Mart 1966 Ankara doğumlu olan Serdar Çam, iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca ile temel düzeyde Almanca ve Arapça dillerini bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. TİKA Başkanı Serdar ÇAM’ın Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu ve Hoca Ahmet Yesevi Mütevelli Heyeti üyeliği bulunmaktadır.

TİKA PROJELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Büyüyen, gelişen ata topraklarımızda yaptığımız çalışmaların niteliği zaman içinde değişmiştir. 1995 yılına kadar kardeş ülkelerde ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler yürüten TİKA, o tarihten itibaren eğitim ve kültürel işbirliği çalışmalarına ağırlık vermiştir. Biliyoruz ki her şeyin başı nitelikli, iyi yetişmiş insan nüfusuna sahip olmaya bağlıdır. Nerede bir millet iyi bir eğitim sistemine sahipse, bilimi ve teknoloji yakından takip ediyorsa orada sürdürülebilir kalkınmadan söz edilebilir. Bu yüzden TİKA 1995 yılından sonra ata topraklarında eğitim faaliyetlerini hızlandırmış; okullar, kütüphaneler, laboratuarlar inşa edilmiş, üniversitelere teknik donanım yardımları yapılmıştır.

2000’li yıllarla başlayan süreçte dünya küreselleşmiş ve küreselleşmenin etkisi doğudan batıya birçok coğrafyada hissedilmiştir. Bu dönemde aynı dili konuştuğumuz ülkelerin kalkınma konusunda kazandığı ivmeye paralel olarak TİKA’nın bölgede yaptığı projeler, kurumsal kapasite artırımı projelerine dönüşmüştür. Ülkemizin ve TİKA’nın ortak tarihi mirasa sahip olmanın verdiği haklı gururla ata toprakları için yaptığı projeler devam etmektedir.

Bugünlere gelindiğinde Türk Coğrafyasının önemli bir kesimi zenginleşti, güçlendi ve artık yardıma ihtiyaç duyan değil; yardım eden konumuna geldi. TİKA olarak beraberce, ortak proje geliştirmek için çalışmakta ve karşılıklı tecrübe paylaşımını yürütmekteyiz.
Ülkemizin dünyada ve bölgesinde önemli bir aktör haline gelme çabasının bir uzantısı olarak 2000’li yıllardan itibaren dış politika anlayışımız önemli değişimler geçirmiştir. Bu değişim doğrultusunda TİKA faaliyet coğrafyasını genişletmiş; 2002 yılında 12 olan Program Koordinasyon Ofisi sayısını 2011 yılında 25’e, 2012 yılında ise 33’e yükseltmiştir. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı bugün 48 ülkede 50 Program Koordinasyon Ofisi ile faaliyet göstermektedir. Ülkemizin izlemiş olduğu aktif ve ilkeli dış politikaya bağlı olarak çalışma yaptığımız ülkelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Türkiye, TİKA aracılığı ile dost, kardeş ve akraba ülkelere yönelik olarak yaptığı çalışmaların temelinde bir barış kuşağı oluşturma çabası bulunmaktadır.

TİKA kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında işbirliği mekanizması görevi yürütmekte; tüm bu aktörleri ortak paydalarda buluşturmakta ve Türkiye’nin kalkınma yardımlarını kayıt altına almaktadır.

2002 yılında ülkemizin kalkınma yardımları 85 Milyon ABD doları iken bu rakam 2011 yılında 1 milyar 273 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Türkiye bugün aynı dili konuştuğumuz ülkelerle en çok teknik işbirliği yapan kuruluşları arasında yer almaktadır.

TİKA, ofislerinin bulunduğu ülkelerle beraber yaklaşık 100 ülkede kalkınma merkezli işbirliği çalışmaları yapılmaktadır. Ülkemiz TİKA aracılığı ile Pasifik’ten Orta Asya’ya, Ortadoğu ve Afrika’dan Balkanlara, Kafkasya’dan Latin Amerika’ya kadar birçok ülke ile bilgi ve tecrübesini paylaşıyor.

Sonuç olarak, TİKA’nın yaptığı hizmetlerle ilgili gerçekten çok şeyler yazılıp söylenilmesi gerekiyor. TİKA’nın hizmetleri ile ilgili iki ayrı canlı makale hazırlayarak www.devrialem .tv ve www.kocaeli gebze.tv’den yayınladık. Bu canlı makaleleri web sayfamızdan izleyebilirsiniz.