İletişim Fakültesi Dekanlarına Medya Raporu İletişim Fakültesi Dekanları Zirvesi İçin baba ocağı Giresun’dayız. Türkiye’de eğitim veren İletişim fakültelerinin Dekanları iki günlük zirve için Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Tirebolu’da toplandı. Biz de davetli olduğumuz, Avrasya Gazeteciler Derneği olarak İletişim Fakültesi Dekanlarına Medya raporu hazırlayarak İLDEK Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz ile Genel Koordinatör Prof. Dr. Asaf Varol’a zirvenin birinci günü verdik. Verdiğimiz raporda özellikle İletişim Mezunu öğrencilerin yerel ve bölgesel Medya kuruluşlarında çalışmaların teşvik edilmesi için önlemler alınıp çalışma yapılmasını istedik

İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLAR ZİRVESİ

2000 yılından beri İletişim Fakültesi Dekanları her yıl en az bir kez olmak üzere farklı bir İletişim Fakültesi Dekanlığının ev sahipliğinde bir araya gelerek, iletişim eğitiminin sorunlarını tartışmakta, tavsiye niteliğinde aldıkları kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmektedir. 2019 yılında görüşülecek konular arasında iletişim fakültelerindeki eğitimin akreditasyon işlemleri, İletişim Eğitimi Çekirdek Programının belirlenmesi, Akademik Teşvik Ödeneği yönetmeliğinde yer alan ve iletişim fakülteleri elemanlarının mağduriyetlerine sebep olan maddelerin görüşülmesi, YÖK 100/2000 doktora bursu, Yükseköğretimde dijital dönüşüm vb. ilginç konular ele alınacak zirveye çok sayıda iletişim Fakültesi Dekanı katıldı Ev Sahibi olarak Giresun ünüversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanı Prof Dr Nazım Elmas ile Dekan yardımcısı ve Topal Osman ağanın torunlarından Prof Dr Cem Firidunoğlu yakından ilgilendi

AGRT MEDYA RAPORU

Avrasya Gazeteciler Derneği Olarak İletişim Fakültesi Dekanlar zirvesine verdiğimiz Medya raporunu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

1-Yasama yürütme ve yargıdan sonra Demokrasilerde 4. Kuvvet olarak kabul edilen basın mesleğine özel önem verilmeli ifade fikir ve basın özgürlüğü korunup geliştirilmeli yerel basın bilgilendirme ve ekonomik olarak teşvik edilmeli

2-Basının en büyük sorunu yetişmiş insan gücü olmaması iletişim fakülteleri ile. Genel ve yerel medya kuruluşları arasında iş Birliği kurularak nitelikli elemanlar yetişmesi teşvik edilmeli

3-Basın ve medya sahip ve Çalışanları yaptırım gücü olmayan basın meslek örgütüne sahip değildir yaptırım gücü olan basın Kartı verebilen basının iç denetim ve kontrolünü yapan Türkiye Basın ve Medya Meslek Odası birlikleri kurulmalı

4-Darıca Bayramoğlu’nda 45 dönüm yer üzerindeki Basın İlan Kurumu tesisleri kapalı ve atıl boş dururken, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul’da Döviz üzerinden Yıllardan beri aylık yüzbinlerce lira kira vererek kurumun kaynakları israf edilir boşa harcanmakta. Basın İlan Kurumu genel müdürlüğü. Acil olarak Bayramoğlu’ndan kendi tesislerine taşınmalı. Bu tesisler. Uluslararası. Basın ve medya. Eğitim. Kongre tesisleri haline getirilip Türkiye. İletişim kültür merkezi ve. Dünya. Basın. Tarihi. Müzesi kurularak. Uluslararası bir kurum haline getirilmeli

5- Anadolu basını olarak adlandırılan Yerel medya mensuplarına özel önem verip Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin basına açık toplantılarına yerel medya mensuplarınıda davet etmeli yurtdışı gezilerine sembolik olarak yerel medya mensuplarından da katılım sağlamalı

6-TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde TRT Yerel adı ile bir kanal oluşturup bu kanalın Yayınları yerel medya işbirliği ile hazırlanıp. Yerel medyanın gelişimi teşvik edilmeli 7-Valiler Daire Müdürleri ile belli zamanlarda Basın bilgilendirme toplantıları düzenlemeli

8-Yeni nesil medyası olarak adlandırılan İnternet ve sanal medya yasal düzenlemeye kavuşturulmalı İnternet medya mensuplarına da. Sarı Basın Kartı verilmeli 9-İletişim Fakültesi öğrencileriyle yerel medya arasında iş birliğini sağlamak için Öğrencilerin meslek bilincini geliştirmesi adına yerel medya yöneticileri destek olmalı, konferanslar düzenleyerek öğrencilere tecrübeleri aktarılmalı. Bununla birlikte çalıştaylar düzenlenmeli

10-İletişim Fakültesi öğrencilerinin, tıpkı mezunlar gibi İşkur, KOSGEB gibi desteklerden yararlanarak yerel medya da istihdam edilmeleri sağlanabilmeli.

11-Yaz dönemi uygulanan ve sadece 1 ay süren staj dönemleri, Üniversitelerin en geç son sınıfında uygulanmalı ve bir yıl boyunca öğrencilerin yerel medyada staj görmeleri sağlanmalı. Tıpkı lise öğrencilerinde odluğu gibi Üniversite öğrencilerine de devlet maddi anlamda destek sağlamalı, öğrenciler en az haftada 3 gün saha çalışması içerisinde olmalı.

14-Eğitim görürken istihdamın sağlanabilmesi adına yerel medya yöneticilerine teşvikler sağlanmalı, İletişim Fakültesi öğrencilerinin asgari kadroda fikir işçisi olarak hemen yer almalarına olanak sunulmalı.

15-Üniversitelerde yeni nesil gazeteciliğe uyum sağlayabilme adına, sosyal medya ve yeni nesil gazetecilik gibi kavramlar da öğretilmelidir.

16-Hem eğitimini sürdürüp, hem de yerel medyada fahri muhabirlik yapan ya da istihdam edilen öğrencilerin, Yüksek Lisans yapmalarına kolaylık sağlanmalı, böylece akademisyen seviyemiz artırılmalı.

17- Özellikle staj dönemlerinde başta TRT olmak üzere Ulusal basını seçen öğrencilere, yerel medya daha çok teşvik edilmeli.