Hakkımızda

Hakkımızda

Avrasya Gazeteciler Derneği’nin Tüzüğü İçişleri Bakanlığı tarafından Sayı: B.05.1.EGM.4.06.00.12.02.D. (4) 06.47.111 3960 Sayı 15 Mayıs 1995 tarihli yazıları ile tasdik edilerek resmen kurulmuştur. Genel merkezi Avrasya’nın bağlantı noktası İstanbul bölgesinden Gebze’ye taşınarak faaliyetine devam etmektedir.

Vizyonumuz

Bilgi ve bilişim çağında demokrasilerde 4. Kuvvet kabul edilen medyanın toplum yararına faaliyet gösteren çalışmalarını yapmaktır.

Misyonumuz

Bir kamu hizmeti olan medya mesleği çalışanlarının örgütlenerek daha iyi hizmet yapmasını sağlamaktır.

Kurum Kimliği

Avrasya coğrafyasında yayın yapan Gazete, Radyo ve Televizyon kuruluşlarının üye olmaktan onur duyduğu bir meslek örgütü olmak en büyük hedefimizdir.

Faliyetlerimiz

İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilen tüzüğümüzdeki amaçlarımız

 • 1- Anadolu’da yayın yapan Yerel ve Bölgesel Gazete, Radyo ve TV yayıncıları arasında işDerneği, destek ve yardımlaşmayı sağlamak.
 • 2- Yayın kuruluşu sahiplerinin hak ve menfaatlerini Hükümet ve diğer kuruluşlar düzeyinde etkin bir şekilde savunmak, maddeten ve manen destek olmak.
 • 3- Anadolu yayın kuruluşlarının gelişmesi için seminer, hizmet içi eğitim ve paneller düzenlemek, bölgesel ve genel bazda toplantılar yapmak.
 • 4- Kamu ve Özel bankalar, KİT’ler ve özel holdingler tarafından verilen reklamlardan bugüne kadar hiç yararlanmayan Anadolu Yayın Kuruluşlarının bu imkanlardan yararlanmalarını sağlamak.
 • 5- Anadolu Yayın Kuruluşlarının hak ve menfaatlerini baskı güçlerine karşı korumak için ortak eylem Derneği yaparak kamuoyu oluşmasını sağlamak.
 • 6- Yayın kuruluşları arasında ortak bir haber ajansı kurarak karşılıklı haber alışverişini sağlamak.
 • 7- Üyelerinin bilgi, görgü ve mesleki tecrübelerini arttırmak için yurt içi ve yurtdışı geziler ve seminerler düzenlemek, yurtdışı yayın kuruluşları ile irtibat, görüş alışverişinde bulunmak için imkanlar sağlamak.
 • 8- Yayın kuruluşlarımızın ihtiyacı olan (Kağıt, mürekkep, kaset vs.) gibi malzemelerin ucuz teminini sağlamak için çalışmalar yapmak, ortak programlar üreterek, maliyeti düşürmek, Derneğimiz kuruluşlarla anlaşma yaparak üyelerine özel indirimler sağlamak.

Referanslarımız

AVRASYA GAZETECİLER DERNEĞİ’NİN ÖNCÜLÜĞÜN’DE İSMAİL KAHRAMAN’IN YAPIM VE YÖNETMENLİĞİN DE ; DEVR-İ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI DÜNYA COĞRAFYASINDAKİ KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİMİZİ BELGESELLEŞTİREREK YEREL VE BÖLGESEL TV KANALLARINDA YAYINLANIP GELECEK KUŞAKLARA BİLGİ VE BELGE BIRAKIYOR…

Avrasya Gazeteciler Derneği’nin öncülüğünde Türk Televizyon belgeselciliğinde bir ilki gerçekleştiren Avrasya Gazeteciler Derneği Genel başkanı Araştırmacı – Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni İsmail Kahraman, insanüstü gayret ve büyük özverilerle dünyanın 70’e yakın ülkesini gezerek ticari amaç gütmeden kültür ve medeniyet tarihimizi belgeselleştirdi.
Kültür Bakanlığı Belgesel ve Yayıncı Yetki Belgesi ile hazırlanan Devr-i Alem Belgesel TV programına destek ve reklamlarınızı vererek, yeni tarih ve kültür belgesellerinin hazırlanıp bölgesel ve yerel TV kanallarında yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.

Bazı bölümleri TV kanallarında yayınlanan Devr-i Alem Belgesel TV programı izleyiciden büyük ilgi görüyor.Yayına hazır olan Devr-i Alem Belgesel TV programının 100 bölümü ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda sıralanmaktadır.
Belgesel Programının Adı: Dünya Coğrafyasında Devr-i Alem
Programın Türü: Kültür-Tarih ve Gezi Notları Özgün TV Belgeselciliği
Periyodu ve Süresi: 50 ile 60 dakikalık bölümler
Programın Amacı: Türk dünyası ve İslam medeniyeti coğrafyası başta olmak üzere, dünya coğrafyası gezilerek ülkelerin genel durumu, insanların yaşantısı, gelenek ve görenekleri yerinde araştırarak, Belgesel TV programcılığında yeni bir çığır açan “Devr-i Alem Belgeseli” gelecek kuşaklara görüntülü bir belge bırakmak.

Evliya Çelebi, yüz yıllar önce gezip gördüğü ülkeler ve insanlarla ilgili ortaya koyduğu ölümsüz eseri “Seyahatname’nin” bir başka benzeri olacak “Devr-i Alem Belgeseli ile Seyahatname” örneği ortaya koyarak dünya ülkelerindeki kendi kültür ve medeniyet tarihimizi ilgilendiren değerleri, yerel ve bölgesel televizyonlar araçlığı ile izleyici ile buluşturup, kendi kültür dünyamızı gençlere sevdirip eğitici ve öğretici bir TV belgesel programı hazırlayarak, izleyicide tarih ve kültür bilinci oluşturmak asıl amacımızdır.


Programın yapım yönetim ve sunuculuğunu üstlenen Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, büyük özverilerle yurt içinde 75 il ve yurt dışında da 70 e yakın ülkeyi gezip araştırma ve belgesel TV program çekimleri “kültür ve medeniyet tarihimizi” belgeselleştirdi.

Kahraman’ın gezdiği ülkelerden bazıları şunlar; Azerbaycan, Fransa, İtalya, İspanya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, KKTC, Abhazya, Birleşik Arap Emirlikleri, Maldiv Adaları, Singapur, Tayland, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Lüksemburg, İsviçre, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Malta, Tunus, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Yunanistan, Filistin, Çin, Kırım Özerk Cumhuriyeti, Fas, Yemen, Hindistan, Etiyopya, Çad, Kamerun, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Ermenistan, İran, Karadağ, Çeçenistan, Lübnan, Moğolistan, Rusya ve İsrail gibi ülkeler.
Araştırmacı-Gazeteci olarak, Belgesel TV programları çeken Kahraman, bu geziler de yaptığı araştırma ve gezi notlarını ilk kez toplu Belgesel TV programı olarak, yerel ve bölgesel kanallara toplu olarak dağıtılacak.Yurt içi ve yurt dışı gezileri ile ilgili yerinde yapılan bu inceleme ve araştırma gezi notları, yerel ve bölgesel TV izleyicileri üzerinde büyük etki ilgi uyandıracaktır.


Dünya ülkelerindeki tarih ve kültür değerlerimiz, Türk soydaşlarımız, akraba toplulukları, Müslümanlar ve diğer Kültürlere mensup insanlar ile yapılan yerinde araştırma, gözlem ve söyleşiler, ülkelerin bugünkü durumu, siyasi, sosyal ve ekonomik konumları yerel ve bölgesel TV izleyicisi ile paylaşılarak eğitici ve öğretici bir belgesel TV program olan Devr-i Alem konusunda tek olma özelliğine sahiptir.

Devr-i Alem Belgesel TV Programının Hedef Kitlesİ: Yerel ve bölgesel TV izleyicisi. Tüm Türkiye kamuoyu ve internet üzerinden tüm dünyadaki Türk izleyicileri

Dünya Bilgi ve bilişim çağını yaşarken, 70 milyondan fazla nüfusa sahip olan Türkiye Cumhuriyetin de insanlarımız fazla seyahat etmedikleri acı bir gerçektir.Yapılan istatistikî değerlendirmelerde yurt dışı seyahat edenlerini sayısı çok azdır. Pasaport sahibi olan insanlarımızın büyük çoğunluğu Hac ve Umre ibadeti için pasaport almaktadırlar.Özetle, fazla seyahat etmeyen ve yurt dışına çıkmayan insanlarımızın tümü Devr-i Alem TV belgeselin hedef kitlesidir.

Dünya Coğrafyasında Devr-i Alem Radyo Belgesel Programını, özellikle hedef kitlesi gençler, öğrenciler ve çeşitli nedenlerle gezmeyen, yurt dışına gidemeyenler Devr-i Alem programı ile yurt dışına gitmeleri teşvik edilecek. Çeşitli Dünya ülkelerinde yaşayan Türk soydaşlar ve akraba toplukları internet üzerinden Devr-i Alem TV belgeseli programını dinleme imkânına sahip olacaktır.

Program Yapım Biçimi: Devr-i Alem’le Dünya Turu adlı Belgesel TV Programı İsmail Kahraman’ın yapım yönetim ve Sunuculuğu’nda banttan hazırlanıp sunulmakta. Programa konu olan ülkelerin Büyük elçilik ve konsolosluk yetkilileri ile Türkiye’de eğitim gören o ülke öğrencileri de programa konuk olarak davet edilerek görüşlerine yer verildi. Programa konu olan ülkeler konusunda, Uzman akademisyen ve bilim adamlarından görüşler alındı, Program arasına o ülkelerden müzik örnekleri verilerek dinleyicinin sıkılması önlendi. Ayrıca Programa konu olana ülkelerdeki Türkiye büyük elçilikleri ilde görüşülerek Türkiye’yi ekonomik, siyasi ve kültürel alanda ilgilendiren bilgiler alınıp Devr-i Âlem belgesel TV programı yayın açısından zenginleştirildi

Devr-i Alem Belgesel TV Programının Sunucusu: İsmail Kahraman (Araştırmacı- Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni)

Devri-Alem Belgesel TV Programının Yayın Akışı: Dünya coğrafyasında Devr-i Âlem Belgesel TV programı, Dünya ülkelerinde TV aracılığı ile dile getirilecek konulara izleyicilerin hayal dünyasında belgesel dili ile sunmak için özen gösterilmekte. Devri Âlem TV programı ile izleyici, hayalinde kendisini programa konu olan ülkeleri gezdirecek şekilde yayın akışı sağlanmıştır. Programda Türkiye ile karşılaştırmalar yapılacak. Farklı birikimlerden faydalanılacak. Kuru bir tarih anlatımı ve didaktik yöntem yerine, çarpıcı olaylar faklı bakış açılarından yorumlanacak Devr-i Âlem’in, özgün bir TV Belgesel programı olmasına özel önem verilmiştir.
Devr-i Alem Belgesel programı belgesel dili, TV izleyicilerin takibini sağlanmasına azami ölçüde dikkat edilecek ve programı hedef kitleye ulaşması ve hatta o ülkelerde de internetken izlenmesi için özel çalışmalar yapılacak bilgi ve internet teknolojilerinden yararlanılacaktır.
Devr-i Âlemle dünya turu programında klasik belgeselcilikten ve didaktik anlatımın sıkıcılığından kurtarmak için konu masaya yatırılırken, haritalar, belgeseller, sinema filmleri, müzik, internet siteleri, kitap, ansiklopedilerdeki bilgilerden yararlanılmıştır.
Devr-i Âlem belgesel programının en önemli misyonu, Programa konu olan ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Büyük elçilikleri ile de irtibata geçilmiş, Türk büyük elçiliklerinden bilgiler alınarak birinci ağızdan Türkiye’nin o ülkelerdeki konumu ile ülkeler hakkında da resmi bir bilgi verme imkânı sağlanmıştır.
Devr-i Alem Belgesel TV programında geniş bir kaynaktan faydalanılarak entelektüel merakı olan her kesimin dikkati çekilmeye çalışılmış. Tekrardan ve başka program taklitlerinden kaçınılarak, Belgesel TV yayıncılığı alanında da “TARİH VE KÜLTÜR BELGESELCİLİĞİ” başlatılması sağlanmıştı.

 • Dünya Coğrafyasında Devr-i Alem TV Belgeseli Programının Bölümleri ve İçerik Bilgileri ile Konu Başlıkları
 • 1. ALMANYA’DA GURBETÇİ OLMAK: (İşçi göçünün 50 yılında, Adım Adım Almanya gezi izlenimleri… Türklerle yapılan söyleşiler.. Tarih boyu Türk – Alman ilişkileri… Berlin de Türk Şehitliği… Berlin’de Osmanlı yazma eserler kütüphanesi…
 • 2. AFGANİSTAN: (Horasan Medeniyetinin Başkenti Kabil, Molla cami’den Ali Şir Nevai’ye Herat. Celalabad’dan Hayber geçidine yolculuk… Kubbetül İslam ve Mevlana diyarı Belh.. Pamir dağlarından Maveraünnehir’in kilometre çizgisi Seyhun ve Ceyhun ırmakları…
 • 3. KARA KITA AFRİKA’YA KÜLTÜR YOLCULUK: Afrika neresi? Afrika çöllerinde yolculuk… Sahra Çölünden Atlas Dağlarına… Sahra yolu..
 • 4. ATA YURDUMUZ TÜRKMENİSTAN: Merv’den Anadolu’yu fethe gelenler… Selçukluların Başkenti Merve’de yok olan bir medeniyetin ayak izleri .. Sultan Sencer’in Türbesi’nde yankılanan Oğuz hanın destanı. Kaf Dağı’nın ardındaki Aşkabat… Dandanakan’da yazılan tarih…
 • 5. ARDA BOYLARI: Edirne’den Rodoplara Arda ve Meriç boylarında Osmanlı izleri.. Haskova’dan Kırcaali’ye … Koşukavak’dan Dimetoka’ya yanık Rumeli Türküsü… Rumeli’de Unutulmuş köyler ve yıkılan evler, Tütmeyen bacalar)
 • 6. ARNAVUTLUK: Avlonya’dan Dıraç’a Adriyatik sahillerindeki Arnavutluk.. İşkodra kalesinden Elbasan’a.. Akçahisar’dan Berata Mimaride yaşayan Osmanlı medeniyeti…
 • 7. ASRIN FELAKETİ MARMARA DEPREMİ: Deprem felaketinden alınacak dersler… Marmara depreminde görüp yaşadıklarım…Deprem değil ihmal öldürüyor…
 • 8. CAN AZERBAYCAN: Hazar sahilindeki rüzgarlar şehri Bakü neler anlatıyor… Şeki’den Kafkas dağlarına yolculuk.. Nizami’nin şiirlerinde yaşayan Gence’de yankılan destan… Can Azerbaycan Karabağ için ağlıyor…
  9. GİRİT’DE OSMANALI: Konya’dan Hanya’yı görmek…Hanya’da garip Osmanlı eserleri… Resmo’dan Kandiya’ya… Girit’ den göç edenlerin hikayesi..)
 • 10. BATMAN’DAN ERBİLE PETROL: Erbil kalesinde Türkmen ağıdı… Kuzey Irak’ta kültür yolculuğu…Erbil’de Kerkük havası )
 • 11. BİTLİS’TEN AHLA’TA: Kubbetül İslam Ahlat’ dan Belh’e tarih yolculuğu …Ahlat mezar taşlarından Orhon abidelerine .. Taşlarda yaşayan medeniyet…
 • 12. EVLADI FATİHAN DİYARI BOSNA:Bosna semaların da yankılanan Fatih’in fermanı… Sarayova’nın Taşköprüleri… İgman dağlarından Tuna nehrine…Veziriler şehri Trnavnuk… Mostar’da Hilal’in yükselişi…)
 • 13. ÇANAKKALE DENIZ VE KARA SAVAŞLARI: Çanakkale dünya milletleri için neler anlatır. Çanakkale’yi yaşatan ülkeler…
 • 14. ŞEHİTLER MAHŞERİ ÇANAKKALE: Çanakkale cephesinde şehit olan Müslüman ülke askerleri, Neden Çanakkale cephesine gelmişlerdi?
 • 15. DENİZLİ: Denizli’de yapılan haçlı savaşları ve sonuçları…
 • 16. DOĞU TÜRKİSTAN: Urumçi’den Turfan’a… Kaşgarlı Mahmut’un divanı…Doğu Türkistan’dan dünyaya…
 • 17. DÜZCE: Düzce de yaşayan dünya kültürleri…
 • 18. ENDÜLÜS MEDENİYETİ: İspanya’da 800 yılın izleri…Kurtuba’dan Gırnata’ya… Elhamra Sarayı’nın ihtişamı… Cebeli tarik’ da Tarık bin Ziyad’ı anmak ve anlamak… İşbiliya’dan Seviya’ya, Tüleytula’dan Tolado’ya Endülüs… Vadiül Kebir’ den akan Endülüs tarihi…Madrit’ de bir gün…
 • 19. RESSAM OSMAN HAMDİ BEY: Müzeci ve Ressam Osman Hamdi’nin tablolarında yaşayanlar…
 • 20. ERZURUM BELGESELİ: Doğu’nun kilit taşı Dadaşlar diyarı Erzurum… Sarıkamış Harekatı’nın karargah merkezi Erzurum…
 • 21. HABEŞİSTAN’DAN ETİYOPYA’ YA: Afrika’nın merkezi Adisababa… İlk hicret edenler…
 • 22. FİLİSTİN:Kudüs’den Akka’ya… Yafa’dan Hayfa’ya Osmanlı izleri…
 • 23. GAZİ OSMAN PAŞA VE PLEVNE: Tuna Boylarında Osmanlı şehirleri… Plevne’de yazılan destan…
 • 24. SANAYİ KENTİ GEBZE: Gebze’de sanayi kuruluşu bulunan dünya ülkeleri…
 • 25. GURBET ŞEHİTLERİ YEMEN. Gidenler neden gelmiyor? Sana’da gördüklerim… Türkçe’yi unutan Türkler… Abidesiz ve mezarsız şehitler…Aden’den Hudeybeye… Yemen ellerinde Veysel Karani …
 • 26. HACI BAYRAM VELİ: Anadolu’nun manevi fatihler… Horasan erenleri… Aleperenler…
 • 27. HARPUTTAN ELAZİZ’E: Balakgazi ve Arapbaba… Harput’da söylenen Türkü… Mamuratül Azizi
 • 28. ANTAKYA’DAN HATAY’A: Habibi Neccar ve Kadim şehir Antakya…
 • 29. HİNDİSTAN’DA İSLAM MEDENİYETİ: Gazneli Mahmud’dan Babürlülere Hindistan.. Akra’dan Delhi’ye Türk-İslam medeniyetinden izler.. Kültürümüzde kadını temsil eden Tac Mahal.. Abdullahi Dehlevi’den Muhamet Bakibillah’a Hindistan’da gönül sultanları… Himaliyaların eteğinde Sirhint’de bir yenileyici İmamı Rabbani…
 • 30. HİCAZ’DA OSMANLI İZLERİ: Dünyanın merkezi Kabe.. İnsanlığın atası Cidde… Mekke’den Medine’ye Hicret yolu. Mahşerin provası Arafat Meydanı ..Hicaz’da Osmanlı izleri )
 • 31. İSTANBUL SAHABELERİ: İstanbul’un manevi fatihleri… Gökteki yıldızlar… Neden gelmişlerdi…
 • 32. İSVİÇRE’DE LOZAN: Türkiye’nin Kuruluşu Lozan…İsviçre Türkleri ne yapıyor?
 • 33. KAFKASLAR’DAN BALKANLAR’A: Abhazya’dan Kafkas dağlarına Sohumkale…
 • 34. KAMERUN MÜSLÜMANLARI: Batı Afrika’da bir garip ülke… Kara kıta’nın kara talihi…
 • 35. KARADENİZİN KURTULUŞ DESTANI: Karadeniz dağlarında unutulan şehitler…
 • 36. KÜLTÜRÜMZDE KIRIM: Desti Kıpçak diyarı Kırım… Sivastopol önünde yatan gemiler… Akmescid’den Bahçesaray’a kırım hanları.. Dilde fikirde işte Derneğin mimarı Gaspıralı İsmail.. Hüzünlü bir göç hikayesi…Sudak kalesinden Gözleve’ye…
 • 37. KIRIM’DAN ANADOLU’YA SÖNMEYEN TATAR ATEŞİ: Kırım’dan Dobruca’ya, Dobruca’dan Anadolu’ya Sönmeyen Tatar ateşi…Tatarları bastırdığı od…
 • 38. KOCAELİ: Akçakoca Gazi’den adını alan Kocaeli…Cumhuriyetin ilan edildiği İzmit … Atatürk’ün İzmit Basın toplantısı…
 • 39. KOP’ DAN HARŞİT’E İKİNCİ PLEVNE ZAFERİ: Kop dağın’ da Halit Paşa direnişi… Harşit ırmağı geçemeyenler… Karadeniz’de yaşanan bilinmeyen bir göç hikayesi…
 • 40. KOSAVA’ DAN ÜSKÜP’E (Priştina’dan Pirizren’e Rumeli .. Kosova meydanında bir Sultan Türbesi..Golan tepelerinden Gora dağlarına giden Türkmenler..Kosovalı şair Mehmet Akif..)
 • 41. ATA YURDUMUZ KIRGIZİSTAN: Bişkek’den Talas’a…Altaylardan Issıkgöle.. Balasagun’da Yusuf Has Hacip’i anlamak..
 • 42. KUDÜS’DEN AKKA’YA: Kudüs’ de Osmanlı izleri.. Kudüs’e veda ederken…
 • 43. KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA: İlk kıble mescidi aksa…Miraç ve Kubbetüssahra…
 • 44. KÜLTÜR TARİHİMİZ DE DİYARBAKIR: Dicle’den akan tarih…Kale’den Ulucamiye…
 • 45. KÜLTÜR TARİHİMİZDE ÇİN: Çin Seddi’ni aşanlar… Pekin’de Osmanlı izleri… Çin’de Uygur sofrası… İpek yolunun başladığı yer Şian… Dungan Müslümanları…. Çin’de sahabe kabirleri… Şenzen’den Hongkong’a ..
 • 46. LÜBNAN: Beyrut’dan Trablus şama giderken … Lübnan’da Osmanlı eserleri… Mısır seferinde Trablus’a göçen Kavaşra Türkleri… Zahle’de Osmanlı şehitliği…Balbek’de Selçuklu Türkleri…
 • 47. MAŞRİK’DEN MAĞRİP’E FAS: Marakeş kütüphaneleri…Darülbeyza’dan Kazablanka’ya… Rabat’dan Meknes’e mağrip medeniyetti…Fas’ın kalbi Fes’de atıyor.
 • 48. FINDIĞIN BAŞKENTİ GİRESUN: Fındığın dünyaya yolculuğu…Selçuklu’nun Bayramlı beyliği…
 • 49. KÜLTÜRLER BAŞKENTI İSTANBUL: İmparatorluklar… Kültürler ve Sultanlar Şehri…
 • 50. SANAYİ TARİHİMİZ: Sanayi tarihimize kültür yolculuğu…
 • 51. KÜLTÜR TARİHİMİZDE YAYLALAR: Orta Asya’ dan Anadolu’ya yayla kültürümüz…
 • 52. MALAZGİRT’TEN VİYANA’YA: Malazgirt Ovasından Viyana dağlarına kutlu sefer…
 • 53. DUBAİ’DEN PAKİSTAN’A: Birleşik Arap Emirlikleri’nden Pakistan’ın Lahor kentine…
 • 54. MEHMET AKIF ERSOY: Kosova’dan İstanbul’a Milli Şair Mehmet Akif in hayat hikayesi)
 • 55. TİFLİS’DEN BATUM’A GÜRCİSTAN: Komşumuz Gürcistan’da kültür tarihimiz ve Acara’nın başkenti Batum’da Osmanlı izleri…
 • 56. DOST VE KARDEŞ PAKİSTAN: Pencap’dan Keşmir’e, Peşaver’den İslamabad’a kültür tarihimize yolculuk…Muhammed İkbal’den Ziyaülhak’a Pakistan…
 • 57. PEYGAMBERLER TARİHİ: Dünya ve Türkiye’de peygamber şehirlerine tarih yolculuğu…
 • 58. RODOS’UN FETHİ: Kanuni’nin Rodos seferi… Rodos sarayı…
 • 59.RODOSTA OSMANLI İZLERİ: Rodos’ da Osmanlı izleri ve Unutulan Türklerin sitemi…
 • 60. SANAYİİ VE ORMAN: Yeşil örtü ormanlarımız ve çevrenin önemi…
 • 61. SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ: Allahüekber’den Köprüköy’e kar altında yatan bir tarih…Mezarsız ve kefensiz Sarıkamış Şehitleri…
 • 62. MOSTAR’DA EZAN: Köprü değil Hilal’in karşısında okunan ezan…
 • 63. SELÇUKLU’ DAN OSMANLIYA ANTALYA: Vakıflar şehri Antalya…
 • 64. ŞEHİT SULTAN MURAT HÜDAVENDİGAR: Bursa’dan Rumeli ye kutsal sefer…
 • 65. SULTANLAR ŞEHRİ MANİSA: Padişahlar yetiştiren Şehzadeler şehri Manisa…
 • 66. SÜNNET BELGESELİ: Sünnetin kültür tarihimizdeki yeri ve sünnet geleneği…
 • 67. ŞAMDAN HALEPE SURİYE DE Kİ OSMANLI: Şam, Halep, Hama, Humus ve Busra’ya yolculuk…
 • 68. ŞEHİTLERE VEFA: Galiçya’dan Yemen’e… Filistin’den Hicaz’a Şehitliklerimiz…
 • 69. ŞEHZADE ŞEHİRLERİ, AMASYA, TRABZON, KÜTÜHYA VE BOLU: Şehirlerin tarihi…
 • 70. BULGARİSTAN’DA OSMANLI MEDENİYETİ: Filibe’den Sofya’ya…Balkanlar’dan Tuna’ya komşudaki 500 yıllık kültür tarihimizden izler…
 • 71. BALKANLAR’DAN TUNA BOYLARI: Balkanlar’dan esen Rumeli havasımı? Ürün eli mi ?
 • 72. TUNA DAN BİR TARİH AKAR: Silistre’den Vidin’e.. Rusçuk’dan Varna’ya Tuna boylarında Osmanlı şehirleri .. Deli orman mı ? Dolu orman mı ?
 • 73. TUNUS: Arap Baharı öncesi ve Sonrası Tunus. Kuzey Afrika’nın merkezi Tunus…Kara kıta Afrika’nın manevi merkezi Kayrevan…Anibal’in ülkesi Kartaca’ya yolculuk…
 • 74. ORHON’DAN ANADOLU’YA TÜRK DÜNYASI: Göktürkler den Türkiye Cumhuriyetine Türk devletlerinin kuruluş hikayesi…
 • 75. SİMBAT’IN ÜLKESİ UMMAN: Umman’a kültür yolculuğu…
 • 76. ÜRDÜN’DE OSMANLI İZLERİ: Amman’dan ölü denize… Gor bölgesinden Mute’ye kültür ve medeniyetinde tarihimiz…
 • 77. VATAN YAHUT AHISKA: Hüzünlü bir göç hikayesinin adı Ahıska Türkleri… Ahılkale’den Ahıska’ya hüzünlü bir coğrafya…
 • 78. BALKAN SAVAŞLARI: Rumeli’ye veda ederken… Elveda Rumeli… 93 harbi…
 • 79. YUNANİSTAN’DA OSMANLI MEDENİYETİ: Batı Trakya’dan Atina’ya…
 • 80. YUNUS EMRE: Anadolu’da bir söz ustası hak aşığı ve halk ozanı Yunus’un izinden…
 • 81. 93 HARBİN’DEN 89 GÖÇÜNE: Rumeli ve Balkanlardan devam eden göçün hikayesi…
 • 82. TAYLAND MÜSLÜMANLARI: Bankong’da bir Osmanlı arması…Patani Müslümanları…
 • 83. HOLLANDA TÜRKLERİ: Hollanda da yaşayan 400 bin Türkün hikayesi…Evliya Çelebi’den günümüze Hollanda şehirleri…
 • 84. AŞKABAT’TAN MERV’E TÜRKMENİSTAN: Oğuzhan’ın ülkesi Ata yurdumuz Türkmenistan… Türkmenistan şehirleri…
 • 85. KORE ŞEHİTLERİ : Anadolu’dan uzaklara gidenler ve Kore de şehit olanlar…
 • 86. MOĞOLİSTAN’DA ORHON ABİDELERİ: Orhon kitabeleri ne anlatıyor…Taş değil tapu senedi…Orhon ırmağından Baykal gölüne…Karakurum’dan Karabalgas’a…Göktürklerden Uygurlara kültür ve medeniyet tarihimiz…
 • 87. ÇAD’DAN KAMERUNA: Afrika çöllerine akan Şari ve Logon ırmakları…Habeşa’da şehit edilen alimler…Diajamina’dan Kuseyri’ye…
 • 88. BELH’DEN KONYA’YA MEVLANA: Afganistan’dan Anadolu’ya, Mevlana yolunu takip etmek…
 • 89. ROMANYA: Bükreş de Türk şehitliği…Köstence’den Babadağ’a…Balkanların manevi fatihi Sarı
  Saltuk…
 • 90. RUSYA: Moskova’dan Orhon abidelerine… Kızıl meydanı gezerken…Rusya Müslümanları…
 • 91. HAC VE HİCAZ: Kutsal topraklarda Hac ibadeti…Mekke’den Medine’ye kutlu yolculuk…
 • 92. BELÇİKA: Avrupa’nın kalbinin attığı yer…Avrupa Derneği binasının önünde…
 • 93. SAKARYA’DAN KOCATEPE’YE: Kurtuluş Savaşı Destanı ve Şehitliklerimiz…
 • 94. KORE’DEN KIBRISA’A: Kıbrıs ve Kore Savaşları Şehitlerimiz…
 • 95. KARADAĞ: Botgoritsa’ dan Tepedöven’e tarih yolculuğu…Karadağ’da unutulan şehitler…
 • 96. MAKEDONYA:Atatürk’ün doğduğu yer… Üsküp’den Kalkandelen’e…Vardar ırmağının kaynağından su içmek…Alaca Camii’den Harabati baba tekkesine…Ohri’den Manastır’a…
 • 97. SOLAVAKYA: Tuna nehri ile yarışmak…Bratıslava’ da Osmanlı şehitleri…Galiçya neresi?
 • 98. CEBELİ TARIK’DAN ÇİN SEDDİNE: Türk Tarihi’nin Akışı belgeseli…
 • 99. FETİHTEN KURTULUŞA TRABZON: Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında fethinden, 24 Şubat 1918 yılında Rus işgalinden kurtuluşu… Karadeniz dağlarında unutulmuş şehitlikler…
 • 100. DİLOVASI: Sanayi, çevre, tarih, kültür ve tarımda marka şehir Dilovası…


—————————

AVRASYA YAYINCILARA BİLİĞİ (AGRT) GENEL BAŞKANI

İsmail Kahraman (Yapımcı- Yönetmen ve Senarist) – Özgeçmiş

1960 yılında Giresun’un Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi (Dikmen) köyünde doğdu.1978 yılında Gebze’de gazeteciliğe başladı.TRT, Anadolu Ajansı, Türk Haberler Ajansı, Tercüman, Hürriyet Haber Ajansı, Türkiye, Kocaeli gazetelerinin temsilcilik ve muhaDerneğini yaptı.Yedi Kıta tarih dergisinde yazarlık yapan Kahraman, Gebze Gazetesi ve Hizmet Fm’i kurdu.Anadolu, Hizmet, Körfez dergilerini yayımladı.Cebel-i Tarık’dan Çin Seddi’ne Zaferlerimiz ve Şehitliklerimiz, Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ,Orta Asya, Avrupa, Kafkaslar ve Uzakdoğu ile ilgili çok sayıda araştırma yazıları yazıp, belgeseller çekip kitaplar yazdı.”Devr-i Alem” ve “Belgesel Yayıncılık” adı ile bazı TV kanallarında halen DEVR-İ ALEM adlı tarihi belgesel TV programları hazırlayıp sunmakta.Bazı ulusal ve bölgesel gazete ve dergilerde aktif gazetecilik yaparak araştırma yazıları yayınlamakta.Davranış bilimleri mezunu olan Kahraman Anadolu Üniversitesi AFK Halkla İlişkiler bölümünde eğitim görüyor.Kahraman, Arapça ve Osmanlıca biliyor, evli ve 3 çocuk babası ve sürekli basın kartı sahibidir.

Hazırladığı Belgeseller

Kültür Bakanlığı belgesel yapım yetki ve yayıncı belgesi ile Yapımcı – Yönetmen olarak; 70’e yakın dünya ülkesinde kültür ve turizm gezisi formatında 100’dan fazla kültür ve medeniyet tarihimize yönelik araştırmalar yapıp belgeseller hazırlayıp sunmaya devam ediyor.

Üye Olduğu Sivil Toplum Kuruluşları:

Anadolu Gazete Sahipleri Basın İlan Kurumu Türkiye Temsilcisi (2002-2006) *Avrasya Gazete, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği (AGRT) Genel Başkanı *Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi *Basın Konseyi Üyesi *Türk Kızılay Derneği Kocaeli Şubesi ve Yeşilay Derneği Gebze Şubesi *GESİAD Yüksek İstişare Kurulu ve Kocaeli Aydınlar Ocağı İlim İstişare Kurulu gibi derneklerin üyesidir.

Aldığı Başarı Ödülleri:

Belgesel TV programlar ile Haber ve Araştırma yazılarından dolayı; Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü GAP Projesi araştırma dalında birincilik ve röportaj dalında ikincilik ödülleri ile aralarında, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TRT, Anadolu Basın Derneği, Türk Basın Derneği, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Türk Eğitim Sağlık ve Çevre Vakfı, Orta Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Balkan Türkleri Derneği, Kartal Belediyesi, Gebze Sanayici ve İşadamları Derneği, Genç Sanayici ve İşadamları Derneği gibi birçok basın yayın, resmi ve özel kuruluş tarafından 25 ödül ve başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Yurt içi ve Yurt Dışı gezileri:

Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak Yurt içinde 75 vilayet, Yurt dışında da 70’e yakın ülkeyi gezip araştırma ve belgesel çekimleri yapıp, konferans, seminer ve panellere konuşmacı olarak katılıp belgesel gösterimlerinde bulundu. Kahraman’ın gezdiği ülkelerden bazıları; Azerbaycan, Fransa, İtalya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, KKTC, Abhazya, Birleşik Arap Emirlikleri, Maldiv Adaları, Singapur, Tayland, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Lüksemburg, İsviçre, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Malta, İtalya, Tunus, Bosna Hersek, Arnavutluk, Yunanistan, Filistin, Çin, Kırım Özerk Cumhuriyeti, Fas, Yemen, Hindistan, Etiyopya, Çad, Kamerun, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Ermenistan, İran, Karadağ, Çeçenistan, Moğolistan, Rusya ve İsrail gibi ülkelerde Araştırmacı-Gazeteci olarak Belgesel TV programları hazırladı. Yurt içi ve yurt dışı gezileri ile ilgili İnceleme ve araştırma notları, Belgesel Yayıncılık tarafından “İsmail Kahraman’la Devr-i Alem” adı ile kitap haline getirilmekte….