Yayınlarımız

AGRT’NİN DESTEĞİYLE HAZIRLANAN DEVR-İ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI DÜNYA COĞRAFYASINDAKİ KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİMİZİ BELGESELLEŞTİREREK GELECEK KUŞAKLARA BİLGİ VE BELGE BIRAKIYOR…

           Türk Televizyon belgeselciliğinde bir ilki gerçekleştiren Araştırmacı – Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni İsmail Kahraman, insanüstü gayret ve büyük özverilerle dünyanın 70’e yakın ülkesini   gezerek  ticari amaç gütmeden kültür ve medeniyet tarihimizi  belgeselleştirdi.

            Kültür Bakanlığı Belgesel ve Yayıncı Yetki Belgesi ile hazırlanan Devr-i Alem Belgesel TV programına destek ve reklamlarınızı vererek, yeni tarih ve kültür belgesellerinin hazırlanıp bölgesel ve yerel TV kanallarında yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.

            Bazı  bölümleri Tv kanallarında yayınlanan Devr-i Alem belgesel tv programı  izleyiciden büyük ilgi görüyor.Yayına hazır olan Devr-i Alem Belgesel TV programının 108 bölümü ile ilgili ayrıntılı bilgiler  aşağıda sıralanmaktadır.

            Belgesel Programının Adı: Dünya Coğrafyasında Devr-i Alem

            Programın Türü: Kültür-Tarih ve Gezi Notları Özgün TV Belgeselciliği

            Periyodu ve Süresi: 50 ile 60 dakikalık bölümler

            Programın Amacı: Türk dünyası ve İslam medeniyeti coğrafyası başta olmak üzere, Dünya coğrafyası gezilerek ülkelerin genel durumu, insanların yaşantısı,  gelenek ve görenekleri yerinde araştırarak, Belgesel TV programcılığında yeni bir çığır açan “Devr-i Alem Belgeseli” gelecek kuşaklara görüntülü bir belge bırakmak.

            Evliya Çelebi, yüz yıllar önce gezip gördüğü ülkeler ve insanlarla ilgili ortaya koyduğu ölümsüz eseri “Seyahatname’nin” bir başka benzeri olacak “Devr-i Alem Belgeseli ile Seyahatname” örneği ortaya koyarak dünya ülkelerindeki kendi kültür ve medeniyet tarihimizi ilgilendiren değerleri, yerel ve bölgesel televizyonlar araçlığı ile izleyici ile buluşturup,  kendi kültür dünyamızı gençlere sevdirip eğitici ve öğretici bir TV belgesel programı hazırlayarak,  izleyicide tarih ve kültür bilinci oluşturmak asıl amacımızdır.

            Programın yapım yönetim ve sunuculuğunu üstlenen Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman,  büyük özverilerle yurt içinde 75 il ve yurt dışında da 70 e yakın ülkeyi gezip araştırma ve belgesel TV program çekimleri “kültür ve medeniyet tarihimizi” belgeselleştirdi.  Kahraman’ın gezdiği ülkelerden bazıları şunlar; Azerbaycan, Fransa, İtalya, İspanya,  Polonya, Romanya, Bulgaristan, KKTC, Abhazya, Birleşik Arap Emirlikleri, Maldiv Adaları, Singapur, Tayland, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Lüksemburg, İsviçre, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Malta, Tunus, Bosna Hersek, Arnavutluk,  Kosova, Makedonya, Yunanistan, Filistin, Çin, Kırım Özerk Cumhuriyeti, Fas, Yemen, Hindistan, Etiyopya, Çad, Kamerun, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Ermenistan, İran, Karadağ, Çeçenistan, Lübnan, Moğolistan, Rusya ve İsrail gibi ülkeler.Araştırmacı-Gazeteci olarak, Belgesel TV programları çeken Kahraman, bu geziler de yaptığı araştırma ve gezi notlarını ilk kez toplu Belgesel TV programı olarak, yerel ve bölgesel kanallara toplu olarak dağıtılacak.Yurt içi ve yurt dışı gezileri ile ilgili yerinde yapılan bu İnceleme ve araştırma gezi notları, yerel ve bölgesel TV izleyicileri üzerinde büyük etki ilgi uyandıracaktır.

            Dünya ülkelerindeki tarih ve kültür değerlerimiz, Türk soydaşlarımız, akraba toplulukları, Müslümanlar ve diğer Kültürlere mensup insanlar ile yapılan yerinde araştırma, gözlem ve söyleşiler, ülkelerin bugünkü durumu,  siyasi, sosyal ve ekonomik konumları yerel ve bölgesel TV izleyicisi ile paylaşılarak eğitici ve öğretici bir belgesel TV program olan Devr-i Alem konusunda tek olma özelliğine sahiptir.

Devr-i Alem Belsel TV Programının Hedef Kitlesİ:Yerel ve bölgesel TV izleyicisi. Tüm Türkiye kamuoyu ve internet üzerinden tüm dünyadaki Türk izleyicileri

            Dünya Bilgi ve bilişim çağını yaşarken, 70 milyondan fazla nüfusa sahip olan Türkiye Cumhuriyetin de insanlarımız fazla seyahat etmedikleri acı bir gerçektir.Yapılan istatistikî değerlendirmelerde yurt dışı seyahat edenlerini sayısı çok azdır. Pasaport sahibi olan insanlarımızın büyük çoğunluğu Hac ve Umre ibadeti için Pasaport almaktadırlar.Özetle, fazla seyahat etmeyen ve yurt dışına çıkmayan insanlarımızın tümü Devr-i Alem TV belgeselin hedef kitlesidir.

            Dünya Coğrafyasında Devr-i Alem Radyo Belgesel Programını, özellikle hedef kitlesi gençler, öğrenciler ve çeşitli nedenlerle gezmeyen, yurt dışına gidemeyenler Devr-i Alem programı ile yurt dışına gitmeleri teşvik edilecek. Çeşitli Dünya ülkelerinde yaşayan Türk soydaşlar ve akraba toplukları internet üzerinden Devr-i Alem TV belgeseli programını dinleme imkânına sahip olacaktır.

            Program Yapım Biçimi: Devr-i Alem’le Dünya Turu adlı Belgesel TV Programı İsmail Kahraman’ın yapım yönetim ve Sunuculuğu’nda banttan hazırlanıp sunulmakta. Programa konu olan ülkelerin Büyük elçilik ve konsolosluk yetkilileri ile Türkiye’de eğitim gören o ülke öğrencileri de programa konuk olarak davet edilerek görüşlerine yer verildi.  Programa konu olan ülkeler konusunda, Uzman akademisyen ve bilim adamlarından görüşler alındı, Program arasına o ülkelerden müzik örnekleri verilerek dinleyicinin sıkılması önlendi. Ayrıca Programa konu olana ülkelerdeki Türkiye büyük elçilikleri ilde görüşülerek Türkiye’yi ekonomik, siyasi ve kültürel alanda ilgilendiren bilgiler alınıp Devr-i Âlem belgesel TV programı yayın açısından zenginleştirildi

Devr-i Alem Belgesel TV Programının Sunucusu:İsmail Kahraman  (Araştırmacı- Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni)

Devri-Alem Belgesel TV Programının Yayın Akışı:Dünya coğrafyasında Devr-i Âlem Belgesel TV programı, Dünya ülkelerinde TV aracılığı ile dile getirilecek konulara izleyicilerin hayal dünyasında belgesel dili ile sunmak için özen gösterilmekte.   Devri Âlem TV programı ile izleyici, hayalinde kendisini programa konu olan ülkeleri gezdirecek şekilde yayın akışı sağlanmıştır. Programda Türkiye ile karşılaştırmalar yapılacak. Farklı birikimlerden faydalanılacak. Kuru bir tarih anlatımı ve didaktik yöntem yerine, çarpıcı olaylar faklı bakış açılarından yorumlanacak Devr-i Âlem’in, özgün bir TV Belgesel programı olmasına özel önem verilmiştir.

            Devr-i Alem Belgesel programı belgesel dili, TV izleyicilerin takibini sağlanmasına azami ölçüde dikkat edilecek ve programı hedef kitleye ulaşması ve hatta o ülkelerde de internetken izlenmesi için özel çalışmalar yapılacak bilgi ve internet teknolojilerinden yararlanılacaktır.

            Devr-i Âlemle dünya turu programında klasik belgeselcilikten ve didaktik anlatımın sıkıcılığından kurtarmak için konu masaya yatırılırken, haritalar, belgeseller, sinema filmleri, müzik, internet siteleri, kitap, ansiklopedilerdeki bilgilerden yararlanılmıştır.

            Devr-i Âlem belgesel programının en önemli misyonu, Programa konu olan ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Büyük elçilikleri ile de irtibata geçilmiş, Türk büyük elçiliklerinden bilgiler alınarak birinci ağızdan Türkiye’nin o ülkelerdeki konumu ile ülkeler hakkında da resmi bir bilgi verme imkânı sağlanmıştır.

            Devr-i Âlem Belgesel TV Programında geniş bir kaynaktan faydalanılarak entelektüel merakı olan her kesimin dikkati çekilmeye çalışılmış.  Tekrardan ve başka program taklitlerinden kaçınılarak, Belgesel TV yayıncılığı alanında da “TARİH VE KÜLTÜR BELGESELCİLİĞİ” başlatılması sağlanmıştı.

Dünya Coğrafyasında Devr-i Alem TV Belgeseli Programının Bölümleri ve İçerik Bilgileri ile Konu Başlıkları

1. ALMANYA’DA GURBETÇİ OLMAK: (İşçi göçünün 50 yılında, adım Adım Almanya gezi izlenimleri… Türklerle yapılan söyleşiler..  Tarih boyu Türk – Alman ilişkileri… Berlin de Türk Şehitliği… Berlin’de Osmanlı yazma eserler kütüphanesi…

2.  AFGANİSTAN: (Horasan Medeniyetinin Başkenti Kabil,  Molla cami’den Ali Şir Nevai’ye Herat.  Celalabad’dan Hayber geçidine yolculuk… Kubbetül İslam ve   Mevlana diyarı  Belh.. Pamir dağlarından Maveraünnehir’in kilometre çizgisi   Seyhun ve Ceyhun ırmakları…

3. KARA KITA AFRİKA‘YA KÜLTÜR YOLCULUK: Afrika neresi? Afrika çöllerinde yolculuk…  Sahra Çölünden Atlas Dağlarına… Sahra yolu..

4. ATA YURDUMUZ TÜRKMENİSTAN: Merv’den Anadolu’yu fethe gelenler… Selçukluların Başkenti Merve’de yok olan bir medeniyetin ayak izleri .. Sultan Sencer’in Türbesi’nde yankılanan Oğuz hanın destanı. Kaf Dağı’nın ardındaki Aşkabat… Dandanakan’da yazılan tarih…

5. ARDA BOYLARI: Edirne’den Rodoplara Arda ve Meriç boylarında Osmanlı izleri.. Haskova’dan Kırcaali’ye …  Koşukavak’dan  Dimetoka’ya   yanık Rumeli Türküsü… Rumeli’de Unutulmuş  köyler ve yıkılan  evler, Tütmeyen bacalar)

6. ARNAVUTLUK: Avlonya’dan Dıraç’a Adriyatik sahillerindeki  Arnavutluk..  İşkodra kalesinden Elbasan’a.. Akçahisar’dan Berata   Mimaride yaşayan Osmanlı medeniyeti…

7. ASRIN FELAKETİ MARMARA DEPREMİ: Deprem felaketinden alınacak dersler…  Marmara depreminde görüp yaşadıklarım…Deprem değil ihmal öldürüyor…

8. CAN AZERBAYCAN: Hazar sahilindeki rüzgarlar  şehri Bakü neler anlatıyor… Şeki’den Kafkas dağlarına yolculuk.. Nizami’nin   şiirlerinde yaşayan Gence’de yankılan destan… Can Azerbaycan  Karabağ için ağlıyor…

9. GİRİT’DE OSMANALI: Konya’dan Hanya’yı görmek…Hanya’da garip Osmanlı eserleri… Resmo’dan Kandiya’ya… Girit’ den göç edenlerin hikayesi..)

10. BATMAN’DAN ERBİLE PETROL: Erbil kalesinde  Türkmen ağıdı… Kuzey Irak’ta kültür yolculuğu…Erbil’de  Kerkük havası  )

11. BİTLİS’TEN AHLA’TA: Kubbetül İslam Ahlat’ dan  Belh’e tarih  yolculuğu …Ahlat mezar taşlarından Orhon abidelerine .. Taşlarda   yaşayan medeniyet…

12. EVLADI FATİHAN DİYARI BOSNA:Bosna semaların da  yankılanan Fatih’in fermanı… Sarayova’nın Taşköprüleri… İgman dağlarından Tuna nehrine…Veziriler şehri Trnavnuk… Mostar’da Hilal’in yükselişi…)

13. ÇANAKKALE DENIZ VE KARA SAVAŞLARI: Çanakkale dünya milletleri için neler anlatır. Çanakkale’yi yaşatan  ülkeler…

14. ŞEHİTLER MAHŞERİ ÇANAKKALE: Çanakkale cephesinde şehit olan Müslüman ülke askerleri, Neden Çanakkale cephesine gelmişlerdi?

15. DENİZLİ: Denizli’de  yapılan haçlı  savaşları ve sonuçları…

16. DOĞU TÜRKİSTAN: Urumçi’den Turfan’a… Kaşgarlı Mahmut’un divanı…Doğu Türkistan’dan dünyaya…

17. DÜZCE: Düzce de yaşayan dünya kültürleri…

18. ENDÜLÜS  MEDENİYETİ: İspanya’da 800 yılın izleri…Kurtuba’dan Gırnata’ya… Elhamra Sarayı’nın  ihtişamı… Cebeli tarik’ da  Tarık bin Ziyad’ı  anmak ve anlamak… İşbiliya’dan Seviya’ya,  Tüleytula’dan Tolado’ya  Endülüs… Vadiül Kebir’ den  akan Endülüs tarihi…Madrit’ de bir gün…

19. RESSAM OSMAN HAMDİ BEY: Müzeci ve Ressam Osman Hamdi’nin tablolarında yaşayanlar…

20. ERZURUM BELGESELİ: Doğu’nun kilit taşı Dadaşlar diyarı Erzurum… Sarıkamış Harekatı’nın karargah merkezi Erzurum…

21. HABEŞİSTAN’DAN ETİYOPYA’ YA: Afrika’nın merkezi  Adisababa… İlk hicret edenler…

22. FİLİSTİN:Kudüs’den Akka’ya… Yafa’dan Hayfa’ya  Osmanlı izleri…

23. GAZİ OSMAN PAŞA VE PLEVNE: Tuna Boylarında Osmanlı şehirleri… Plevne’de yazılan destan…

24.  SANAYİ KENTİ GEBZE: Gebze’de  sanayi kuruluşu bulunan  dünya ülkeleri…

25. GURBET ŞEHİTLERİ YEMEN. Gidenler neden gelmiyor? Sana’da gördüklerim… Türkçe’yi unutan Türkler… Abidesiz   ve mezarsız şehitler…Aden’den Hudeybeye… Yemen ellerinde Veysel Karani …

26. HACI BAYRAM VELİ: Anadolu’nun manevi fatihler… Horasan erenleri… Aleperenler…

27. HARPUTTAN ELAZİZ’E: Balakgazi  ve Arapbaba… Harput’da söylenen Türkü… Mamuratül Azizi

28.  ANTAKYA’DAN HATAY’A: Habibi Neccar ve Kadim şehir Antakya…

29. HİNDİSTAN’DA İSLAM MEDENİYETİ: Gazneli Mahmud’dan Babürlülere Hindistan.. Akra’dan Delhi’ye  Türk-İslam medeniyetinden izler.. Kültürümüzde kadını temsil eden  Tac Mahal..  Abdullahi Dehlevi’den Muhamet Bakibillah’a  Hindistan’da gönül sultanları… Himaliyaların eteğinde Sirhint’de bir yenileyici İmamı Rabbani…

30. HİCAZ’DA OSMANLI İZLERİ: Dünyanın merkezi   Kabe.. İnsanlığın atası Cidde…  Mekke’den  Medine’ye Hicret yolu. Mahşerin provası Arafat Meydanı ..Hicaz’da Osmanlı izleri )

31. İSTANBUL SAHABELERİ: İstanbul’un manevi fatihleri… Gökteki yıldızlar… Neden gelmişlerdi…

32. İSVİÇRE‘DE LOZAN: Türkiye’nin Kuruluşu Lozan…İsviçre Türkleri ne yapıyor?

33. KAFKASLAR’DAN BALKANLAR’A: Abhazya’dan Kafkas dağlarına Sohumkale…

34. KAMERUN MÜSLÜMANLARI: Batı Afrika’da bir  garip ülke… Kara kıta’nın kara talihi…

35. KARADENİZİN KURTULUŞ DESTANI: Karadeniz dağlarında unutulan şehitler…

36. KÜLTÜRÜMZDE KIRIM: Desti Kıpçak diyarı Kırım… Sivastopol  önünde yatan gemiler… Akmescid’den  Bahçesaray’a kırım hanları..  Dilde fikirde işte Derneğin mimarı  Gaspıralı İsmail..  Hüzünlü bir göç hikayesi…Sudak kalesinden  Gözleve’ye…

37. KIRIM’DAN ANADOLU’YA SÖNMEYEN TATAR ATEŞİ: Kırım’dan Dobruca’ya, Dobruca’dan Anadolu’ya  Sönmeyen Tatar ateşi…Tatarları bastırdığı od…

38. KOCAELİ: Akçakoca Gazi’den adını alan Kocaeli…Cumhuriyetin ilan edildiği İzmit … Atatürk’ün İzmit Basın toplantısı…

39. KOP’ DAN HARŞİT’E  İKİNCİ  PLEVNE ZAFERİ: Kop dağın’ da   Halit Paşa direnişi…  Harşit ırmağı geçemeyenler… Karadeniz’de  yaşanan bilinmeyen bir göç hikayesi…

40. KOSAVA’ DAN  ÜSKÜP’E   (Priştina’dan Pirizren’e  Rumeli .. Kosova meydanında   bir Sultan Türbesi..Golan tepelerinden Gora dağlarına giden Türkmenler..Kosovalı şair Mehmet Akif..)

41.ATA YURDUMUZ KIRGIZİSTAN: Bişkek’den Talas’a…Altaylardan Issıkgöle.. Balasagun’da Yusuf Has Hacip’i anlamak..

42. KUDÜS’DEN AKKA’YA: Kudüs’ de Osmanlı izleri.. Kudüs’e veda ederken…

43. KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA: İlk  kıble  mescidi aksa…Miraç ve Kubbetüssahra…

44. KÜLTÜR TARİHİMİZ DE DİYARBAKIR: Dicle’den  akan tarih…Kale’den Ulucamiye…

45. KÜLTÜR TARİHİMİZDE ÇİN: Çin Seddi’ni aşanlar… Pekin’de  Osmanlı izleri… Çin’de Uygur sofrası… İpek yolunun başladığı yer Şian… Dungan Müslümanları…. Çin’de sahabe kabirleri… Şenzen’den Hongkong’a ..

46. LÜBNAN: Beyrut’dan Trablus şama giderken … Lübnan’da  Osmanlı eserleri… Mısır seferinde  Trablus’a göçen Kavaşra Türkleri… Zahle’de  Osmanlı şehitliği…Balbek’de  Selçuklu Türkleri…

47. MAŞRİK’DEN MAĞRİP’E FAS: Marakeş kütüphaneleri…Darülbeyza’dan Kazablanka’ya… Rabat’dan Meknes’e  mağrip medeniyetti…Fas’ın kalbi  Fes’de atıyor.

48. FINDIĞIN BAŞKENTİ GİRESUN: Fındığın dünyaya  yolculuğu…Selçuklu’nun Bayramlı beyliği…

49. KÜLTÜRLER BAŞKENTI İSTANBUL: İmparatorluklar… Kültürler ve Sultanlar Şehri…

50. SANAYİ  TARİHİMİZ: Sanayi tarihimize  kültür yolculuğu…

51. KÜLTÜR TARİHİMİZDE YAYLALAR: Orta Asya’ dan Anadolu’ya  yayla kültürümüz…

52. MALAZGİRT’TEN VİYANA’YA: Malazgirt  Ovasından Viyana dağlarına kutlu sefer…

53. DUBAİ’DEN  PAKİSTAN’A: Birleşik Arap Emirlikleri’nden Pakistan’ın Lahor kentine…

54. MEHMET AKIF ERSOY: Kosova’dan İstanbul’a Milli Şair Mehmet Akif in hayat hikayesi

55. TİFLİS’DEN  BATUM’A GÜRCİSTAN: Komşumuz Gürcistan’da  kültür tarihimiz ve Acara’nın başkenti  Batum’da Osmanlı izleri…

56. DOST VE KARDEŞ  PAKİSTAN: Pencap’dan Keşmir’e, Peşaver’den İslamabad’a kültür tarihimize yolculuk…Muhammed İkbal’den Ziyaülhak’a Pakistan…

57. PEYGAMBERLER TARİHİ: Dünya ve  Türkiye’de peygamber şehirlerine tarih yolculuğu…

58. RODOS’UN FETHİ: Kanuni’nin  Rodos seferi… Rodos  sarayı…

59.RODOSTA OSMANLI İZLERİ: Rodos’ da Osmanlı izleri ve Unutulan Türklerin sitemi…

60. SANAYİİ VE ORMAN: Yeşil örtü ormanlarımız ve çevrenin önemi…

61. SARIKAMIŞ  ŞEHİTLERİ: Allahüekber’den Köprüköy’e kar altında yatan bir tarih…Mezarsız ve kefensiz  Sarıkamış  Şehitleri…

62. MOSTAR’DA EZAN: Köprü değil Hilal’in karşısında okunan ezan…

63. SELÇUKLU’ DAN OSMANLIYA ANTALYA: Vakıflar şehri  Antalya…

64. ŞEHİT SULTAN MURAT HÜDAVENDİGAR: Bursa’dan  Rumeli ye  kutsal sefer…

65. SULTANLAR ŞEHRİ MANİSA: Padişahlar yetiştiren  Şehzadeler şehri Manisa…

66. SÜNNET BELGESELİ: Sünnetin  kültür tarihimizdeki yeri ve sünnet  geleneği…

67. ŞAMDAN HALEPE SURİYE DE Kİ OSMANLI: Şam, Halep, Hama, Humus ve Busra’ya yolculuk…

68. ŞEHİTLERE VEFA: Galiçya’dan  Yemen’e…  Filistin’den Hicaz’a Şehitliklerimiz…

69. ŞEHZADE ŞEHİRLERİ, AMASYA, TRABZON, KÜTÜHYA VE BOLU: Şehirlerin tarihi…

70. BULGARİSTAN’DA OSMANLI MEDENİYETİ: Filibe’den Sofya’ya…Balkanlar’dan  Tuna’ya komşudaki 500 yıllık  kültür  tarihimizden  izler…

71. BALKANLAR’DAN  TUNA BOYLARI: Balkanlar’dan esen Rumeli havasımı? Ürün eli mi ?

72. TUNA DAN BİR TARİH AKAR: Silistre’den Vidin’e..  Rusçuk’dan Varna’ya Tuna boylarında Osmanlı şehirleri .. Deli orman mı ? Dolu orman mı ?

73. TUNUS: Arap Baharı öncesi ve Sonrası Tunus. Kuzey  Afrika’nın merkezi Tunus…Kara kıta Afrika’nın manevi merkezi  Kayrevan…Anibal’in ülkesi Kartaca’ya yolculuk…

74. ORHON‘DAN ANADOLU’YA TÜRK DÜNYASI: Göktürkler den Türkiye Cumhuriyetine Türk devletlerinin kuruluş hikayesi…

75. SİMBAT’IN ÜLKESİ UMMAN: Umman’a  kültür yolculuğu…

76. ÜRDÜN’DE OSMANLI İZLERİ: Amman’dan ölü denize… Gor bölgesinden Mute’ye kültür ve medeniyetinde tarihimiz…

77. VATAN YAHUT AHISKA: Hüzünlü bir göç hikayesinin adı Ahıska Türkleri… Ahılkale’den Ahıska’ya hüzünlü bir coğrafya…

78. BALKAN SAVAŞLARI: Rumeli’ye veda ederken… Elveda Rumeli… 93 harbi…

79. YUNANİSTAN’DA OSMANLI MEDENİYETİ: Batı Trakya’dan Atina’ya…

80. YUNUS EMRE: Anadolu’da bir söz ustası  hak aşığı ve halk ozanı Yunus’un izinden…

81. 93 HARBİN’DEN 89 GÖÇÜNE: Rumeli ve Balkanlardan devam eden göçün hikayesi…

82. TAYLAND MÜSLÜMANLARI: Bankong’da bir Osmanlı arması…Patani Müslümanları…

83. HOLLANDA TÜRKLERİ: Hollanda da yaşayan 400 bin Türkün hikayesi…Evliya Çelebi’den günümüze Hollanda şehirleri…

84. AŞKABAT’TAN MERV’E TÜRKMENİSTAN: Oğuzhan’ın ülkesi Ata yurdumuz Türkmenistan… Türkmenistan  şehirleri…

85. KORE ŞEHİTLERİ : Anadolu’dan  uzaklara gidenler ve Kore de şehit olanlar…

86. MOĞOLİSTAN’DA ORHON ABİDELERİ: Orhon kitabeleri ne anlatıyor…Taş değil tapu senedi…Orhon ırmağından Baykal gölüne…Karakurum’dan Karabalgas’a…Göktürklerden  Uygurlara kültür ve medeniyet  tarihimiz…

87. ÇAD’DAN KAMERUNA: Afrika çöllerine akan  Şari ve Logon ırmakları…Habeşa’da şehit edilen alimler…Diajamina’dan Kuseyri’ye…

88. BELH’DEN KONYA’YA MEVLANA: Afganistan’dan Anadolu’ya, Mevlana yolunu takip etmek…

89. ROMANYA: Bükreş de Türk şehitliği…Köstence’den Babadağ‘a…Balkanların manevi fatihi Sarı

Saltuk…

90. RUSYA: Moskova’dan Orhon abidelerine… Kızıl meydanı gezerken…Rusya Müslümanları…

91. HAC VE HİCAZ: Kutsal topraklarda Hac ibadeti…Mekke’den Medine’ye kutlu yolculuk…

92. BELÇİKA: Avrupa’nın kalbinin attığı yer…Avrupa Derneği binasının önünde…

93. SAKARYA’DAN   KOCATEPE’YE: Kurtuluş Savaşı  Destanı ve Şehitliklerimiz…

94. KORE’DEN KIBRISA’A: Kıbrıs ve  Kore Savaşları Şehitlerimiz…

95. KARADAĞ: Botgoritsa’ dan Tepedöven’e tarih yolculuğu…Karadağ’da unutulan şehitler…

96.MAKEDONYA:Atatürk‘ün doğduğu yer… Üsküp’den Kalkandelen’e…Vardar ırmağının kaynağından su içmek…Alaca Camii’den Harabati baba tekkesine…Ohri’den Manastır’a…

97. SOLAVAKYA: Tuna nehri  ile yarışmak…Bratıslava’ da Osmanlı şehitleri…Galiçya neresi?

98. CEBELİ TARIK’DAN ÇİN SEDDİNE: Türk  Tarihi’nin  Akışı  belgeseli…

99. FETİHTEN KURTULUŞA TRABZON: Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında fethinden, 24 Şubat 1918 yılında Rus işgalinden kurtuluşu… Karadeniz dağlarında unutulmuş şehitlikler…

100. DİLOVASI: Sanayi, çevre, tarih, kültür ve tarımda marka şehir Dilovası…

101. BURKİNA FASO: Batı Afrika’nın kalbinin atıığı altın madenin merkezinde fakir insanlar diyarı

102. HACI ABDULLAH HALİFE: “Karadeniz’in Manevi Önderi Sultanlar Hocası”

103. TATARİSTAN: İdil boylarında İdil Bulgar Türk devletinin kurulduğu, İslam medeniyeti ile 1123 yıl önce tanışan bir devlet

104. ŞIPKA’DAN PLEVNE’YE: Balkan dağlarındaki Şıpka geçidinden, Tuna boylarındaki Plevne’ye unutulan şehitler diyarı

105. ÇEÇENİSTAN: Asırlarca ölüm kalım mücadelesi veren bir milletin varoluş destanı.

İsmail Kahraman (Yapımcı- Yönetmen ve Senarist) – Özgeçmiş


1960 yılında Giresun’un Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi (Dikmen) köyünde doğdu.1978 yılında Gebze’de gazeteciliğe başladı.TRT, Anadolu Ajansı, Türk Haberler Ajansı, Tercüman, Hürriyet Haber Ajansı, Türkiye, Kocaeli gazetelerinin temsilcilik ve muhaDerneğini yaptı.Yedi Kıta tarih dergisinde yazarlık yapan Kahraman, Gebze Gazetesi ve Hizmet Fm’i kurdu.Anadolu, Hizmet, Körfez dergilerini yayımladı.Cebel-i Tarık’dan Çin Seddi’ne Zaferlerimiz ve Şehitliklerimiz, Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ,Orta Asya, Avrupa, Kafkaslar ve Uzakdoğu ile ilgili çok sayıda araştırma yazıları yazıp, belgeseller çekip kitaplar yazdı.“Devr-i Alem” ve “Belgesel Yayıncılık” adı ile bazı TV kanallarında  halen DEVR-İ ALEM adlı tarihi belgesel TV programları hazırlayıp sunmakta.Bazı ulusal ve bölgesel gazete ve dergilerde aktif gazetecilik yaparak araştırma yazıları yayınlamakta.Davranış bilimleri mezunu olan Kahraman Anadolu Üniversitesi AFK Halkla İlişkiler bölümünde eğitim görüyor.Kahraman, Arapça ve Osmanlıca biliyor, evli ve 3 çocuk babası ve sürekli basın kartı sahibidir.

Hazırladığı Belgeseller

Kültür Bakanlığı belgesel yapım yetki ve yayıncı belgesi ile Yapımcı – Yönetmen olarak;    70’e yakın  dünya ülkesinde kültür ve turizm gezisi formatında 100’dan fazla kültür ve medeniyet tarihimize yönelik araştırmalar yapıp belgeseller hazırlayıp sunmaya devam ediyor.

Üye Olduğu Sivil Toplum Kuruluşları:

Anadolu Gazete Sahipleri Basın İlan Kurumu Türkiye Temsilcisi (2002-2006) *Avrasya Gazete, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği (AGRT) Genel Başkanı *Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi *Basın Konseyi Üyesi *Türk Kızılay Derneği Kocaeli Şubesi ve Yeşilay Derneği Gebze Şubesi  *GESİAD Yüksek İstişare Kurulu ve Kocaeli Aydınlar Ocağı İlim İstişare Kurulu gibi derneklerin üyesidir.

Aldığı Başarı Ödülleri:

Belgesel TV programlar ile Haber ve Araştırma yazılarından dolayı; Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü GAP Projesi araştırma dalında birincilik ve röportaj dalında ikincilik ödülleri ile aralarında, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TRT, Anadolu Basın Derneği, Türk Basın Derneği, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Türk Eğitim Sağlık ve Çevre Vakfı, Orta Anadolu Gazeteciler Cemiyeti,  Balkan Türkleri Derneği, Kartal Belediyesi, Gebze Sanayici ve İşadamları Derneği, Genç Sanayici ve İşadamları Derneği gibi birçok basın yayın, resmi ve özel kuruluş tarafından 25 ödül ve başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Yurt içi ve Yurt Dışı gezileri:

Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak Yurt içinde 75 vilayet, Yurt dışında da 70’e yakın  ülkeyi gezip araştırma ve belgesel çekimleri yapıp, konferans, seminer ve panellere  konuşmacı olarak katılıp belgesel gösterimlerinde bulundu. Kahraman’ın gezdiği ülkelerden bazıları; Azerbaycan, Fransa, İtalya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, KKTC,  Abhazya, Birleşik Arap Emirlikleri, Maldiv Adaları, Singapur, Tayland, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Lüksemburg, İsviçre, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Malta, İtalya, Tunus, Bosna Hersek, Arnavutluk, Yunanistan, Filistin, Çin, Kırım Özerk Cumhuriyeti, Fas, Yemen, Hindistan, Etiyopya, Çad, Kamerun, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Ermenistan, İran, Karadağ, Çeçenistan, Moğolistan, Rusya ve İsrail gibi ülkelerde Araştırmacı-Gazeteci olarak Belgesel TV programları hazırladı. Yurt içi ve yurt dışı gezileri ile ilgili İnceleme ve araştırma notları, Belgesel Yayıncılık tarafından  “İsmail Kahraman’la Devr-i Alem” adı ile kitap haline getirilmekte….